Probuzení

Retreats

Objednejte si konzultaci s jedním z našich průvodců kurzu.

Intenzivní tréninky každý den

Živý osvícený učitel

Více než 100 probuzených


Pro ty, kteří v životě dosáhli úspěchu, ale něco jim chybí.

A pro ty, kteří hledají hluboké sebepoznání a skutečný smysl své existence.

Naš Transformační kurz obrátí váš pohled na život a odemkne vaši vnitřní sílu, abyste si uvědomili své předurčení v tomto světě.

Nyní již nemusíte jezdit do Tibetu. Jedinečná metodika rozšíří hranice vašeho vnímání mnohem rychleji, než si myslíte.
Retreat je skvělou příležitostí
Získat mentální jasnost, osvobodit se od omezujících přesvědčení mysli a stát se tvůrcem své reality.

Vydejte se na transformační kurz a dosáhněte výrazných změn ve svém životě!

Objednejte si konzultaci s jedním z našich průvodců kurzu.

Vydejte se na transformační kurz a dosáhněte výrazných změn ve svém životě!

Na našich kurzech často dochází k probuzení
A již bylo zaznamenáno více než 100 lidí, kteří v tomto stavu žijí trvale.

Nadcházející seznamovací kurzy

6-denní kurz
Riga, Lotyšsko
27. března - 1. dubna

6-denní kurz
Kiev, Ukrajina
27. března - 1. dubna

Nadcházející transformační kurzy

12-denní kurz
Riga, Lotyšsko
28. dubna - 9. května

Co zahrnuje kurz

Nabízíme vám radikální změnu životního stylu a NE jen další retreat.

Pro hluboké probuzení vašeho vědomí, kontrolu nad vaším životem a realitou.

Online
přípravný kurz

Přípravné webové semináře

Osobní 
mentor

Ubytování a stravování

Skupinová setkání s podobně smýšlejícími lidmi

Navázání kontaktů s probuzenými

Skupinová setkání s podobně smýšlejícími lidmi

Osobní
 mentor

PROGRAM KURZU

Den 1.

Příjezd a ubytování, cvičení na sjednocení skupiny, úvodní část, lekce.

Den 2-4 

Výuka
• soubor racionálních jógových cvičení
• zvládnutí dechových cvičení
• zvládnutí techniky otevření srdce
• zvládnutí meditačních technik
 • rozbor vnitřního záměru

Den 2-4

Výuka

• soubor racionálních jógových cvičení
• zvládnutí dechových cvičení
• zvládnutí techniky otevření srdce
• zvládnutí meditačních technik
 • rozbor vnitřního záměru

Den 5–8

Transformační a intenzivní část kurzu. Denní režim

7:00

Ranní skupinová lekce: Fyzická, dechová, meditační a energetická cvičení.

11:00

Snídaně: Detoxikační dieta nebo chutná a zdravá snídaně.

12:00

Odpolední skupinová lekce: Cvičení pro rozvoj citlivosti a otevření srdečního centra.

1 7:00

Večeře: Detoxikační dieta nebo chutná a zdravá večeře.

1 8:00

Večerní skupinová lekce:
Fyzická cvičení, práce se všímavostí, skupinová cvičení a ve dvojicích.

22:00

Spánek.

Den 5-10

Transformační a intenzivní část kurzu. Denní režim

7:00

Ranní skupinová lekce: Fyzická, dechová, meditační a energetická cvičení.

11:00

Snídaně: Detoxikační dieta nebo chutná a zdravá snídaně.

12:00

Odpolední skupinová lekce: Cvičení pro rozvoj citlivosti a otevření srdečního centra.

1 7:00

Večeře: Detoxikační dieta nebo chutná a zdravá večeře.

1 8:00

Večerní skupinová lekce:
Fyzická cvičení, práce se všímavostí, skupinová cvičení a ve dvojicích.

22:00

Spánek.

Den 9

Sdílení zkušeností, osvětlení nahromaděného potenciálu a satsang.

День 2-4

Подготовка к интенсивной части, обучение практикам

Den 11

Sdílení zkušeností, osvětlení nahromaděného potenciálu a satsang.

Den 12

Ranní meditační cvičení a odjezd.

Co vás na čeká na lekcích:

      Meditační a dechová cvičení

Jedinečný soubor fyzických jógových cvičení 

Praktika otevírání srdce a terapie smíchem  

Práce s naším egem a všímavostí

Praktika otevírání srdce a terapie smíchem

Jedinečný soubor fyzických jógových cvičení

Práce s naším egem a všímavostí

Místa konání

Vybrali jsme nejlepší místa síly, která přinášejí maximální výsledky našich cvičení.

Česká republika

Lotyšsko

Kiev

Hotel Háj, Nová Lhota 


Bílé Karpaty. Klidná příroda, horské louky, lesy a TICHO!
Útulný hotel s veškerým potřebným vybavením a cvičebním sálem..


Retreatové centrum v Lotyšsku

Malebné místo, kde příroda sama pomáhá zklidnit mysl a probudit vnitřní potenciál člověka změnit svůj život k lepšímu.

Dobravushka, Místo konání kurzu

Mimo Kyjev místo ideální pro relaxaci, daleko od hluku a uprostřed lesa. Má velké ložnice, pohodlné postele a dokonalý sál pro pořádání hlubokých kurzů.

Realizuje své předurčení 

Genadi Givin

- je realizovaným učitelem, který pokračuje v tradici předání evropského dědictví. Je jedním z pouhých dvou lidí na světě, kteří jsou v současnosti schopni poskytovat zasvěcení do meditace Paradanta.

Genadi prošel cestou plné realizace ve věku 27 let a již více než 40 let jako učitel předává znalosti o vnitřním rozvoji, poznávání sebe sama a vesmíru.

Poznání je živé a předává se od srdce k srdci v přítomném okamžiku.

"Já sám nepředstavují žádnou zvláštní hodnotu - neocenitelné jsou znalosti, které předávám!".
Genadi Givin

Genadi Givin

—  je realizovaným učitelem, který pokračuje v tradici předání evropského dědictví. Je jedním z pouhých dvou lidí na světě, kteří mohou v současné době poskytovat zasvěcení do meditace Paradanta.

Genadi prošel cestou plné realizace ve věku 27 let a již více než 40 let jako učitel předává znalosti o vnitřním rozvoji, poznávání sebe sama a vesmíru.

Poznání je živé a předává se od srdce k srdci v přítomném okamžiku.

«Sám o sobě já nepředstavuji žádnou zvláštní hodnotu - neocenitelné jsou znalosti, které předávám!».
Genadi Givin

Týmové pole vytváří silný synergický efekt

Týmový kurz je pro vás to pravé, pokud přemýšlíte o smyslu života nebo hledáte svůj cíl, pokud jste unaveni z nesmyslnosti a vnitřní prázdnoty.

Na oplátku vás čeká:

 • Cesta, kvůli které jsme přišli na tento svět.
 • Cesta, která odpovídá na všechny otázky.
 • Cesta pro ambiciózní lidi, kteří jsou připraveni úspěšně změnit svou realitu.

Pokud chcete:

 • Zlepšit své zdraví
 • Zbavit se stresu
 • Zvýšit svou efektivitu při práci
 • Dostat se z deprese

Toto vše vás čeká jako souběžný efekt na cestě vnitřní transformace, pokud jste ochotni nahlédnout do vzorců svého chování, změnit svůj život a konečně stát se šťastnými.  

О нас

50 000+

человек прошли
наши онлайн-курсы

100+

человек пробудилось

10+

лет мы проводим обучение

Мы - сообщество людей, объединенных целью повышения уровня сознания человечества через изменение себя и мира вокруг.

Мы проживаем совместно в учебных центрах в разных точках мира, набирая опыт внутренних изменений, создавая вокруг поле высоких вибраций и активно действуя, передавая людям Знания об эволюционном развитии человека.

Мы создаём особое энергетическое поле, которое помогает эффективно и мягко проходить внутренние трансформации, позволяет испытывать опыты пробуждения и выход на другие уровни сознания.

Знания передаются от учителя к ученику из поколения в поколение и берут свои истоки из древних времен.

Мы развиваемся под руководством реализованного учителя. Который демонстрирует пример чистого служения вне эгоизма.

O nás

Jsme společenství lidí, které spojuje cíl vnitřního rozvoje a pomoc lidem na celém světě. Tím, že měníme sami sebe, zlepšujeme svět kolem nás. 

Žijeme, studujeme a pracujeme společně v meditativních centrech v různých částech světa, získáváme zkušenosti vnitřních změn, vytváříme kolem sebe pole vysokých vibrací a aktivně působíme, předáváme lidem Poznání o evoluční cestě vývoje člověka.

Vytváříme speciální energetické pole, které pomáhá účinně a jemně procházet vnitřní transformací, umožňuje zažít probuzení a vystoupení do jiných úrovní vědomí.

Poznání si osvojujeme pod vedením realizovaného učitele, který je příkladem čisté lásky přesahující egoismus.

Znalosti se předávají z učitele na žáka - ze srdce k srdci, z generace na generaci a mají svůj původ v dávných dobách.

50 000+

Lidí už prošlo naše živé a online kurzy

100+

Účastníků se probudilo

15+

Let poskytujeme školení

Instruktoři kurzu

Andrei Bashun

Autor knih o lidské evoluci.....

Eduard Mashkov

Odborník na pránajámu, jógu, smíchoterapii a védskou kulturu......

Alexander Kozin

Celý život se zajímám o otázku „Kdo jsem?“ a nedovedu si představit život bez duchovního růstu...

Alexa Satya

Svou duchovní cestu začal v 18 letech....

Anna Sokol

Od dětství mám velmi koncentrované životní zkušenosti. Hodně jsem cestovala a vystupovala s taneční skupinou.....

Natalia Kozina

"Velmi zkušený v mnoha duchovních praktikách.....

Andrei Bashun

Autor knih o evoluci člověka .........

Eduard Mashkov

Odborník na pránajámu, jógu, smíchoterapii.........

Alexander Kozin

Otázka "Kdo jsem?" mě zajímá celý život a nedokážu si představit život bez duchovního růstu......

Anna Sokol

"Od dětství mám velmi koncentrované životní zkušenosti...

Natalia Kozina

"Velmi zkušený v mnoha duchovních praktikách.......

Alex Satya

Začal svou duchovní cestu v roce 18....

Jak probíhá kurz

PARADANTA

meditation

────

Absolvování retreatu je příležitostí připravit se na kurz meditace Paradanta, kde získáte individuální souznění a naučíte se meditační techniku Paradanta - jedinečnou techniku pro odhalení lidského potenciálu!

"Paradanta" - vynáší vás za hranice všeho

Povinné podmínky účasti:

V prostoru našich kurzu každý na sobě vážně a hluboce pracuje, čímž vytváří společné energetické pole. Stáváme se jedním celkem.

Bez vnitřní disciplíny a dodržování konkrétních pravidel se potenciál celé skupiny rozptýlí.

Povinné podmínky účasti:

V prostoru našich kurzu každý na sobě vážně a hluboce pracuje, čímž vytváří společné energetické pole. Stáváme se jedním celkem.

Bez vnitřní disciplíny a dodržování konkrétních pravidel se potenciál celé skupiny rozptýlí.

V podstatě se jedná o omezení, která veškerou energii nasměřují na vnitřní transformaci sebe sama i skupiny.

( ! ) V případě porušení těchto podmínek může být účastník z kurzu vyloučen, a to bez jakýchkoli finančních či jiných nároků!

Kliknutím níže si můžete rezervovat schůzku s naším průvodcem kurzu.

 • Plnění všech doporučení instruktorů a kurátorů.
 • Absolvování základního přípravného kurzu na retreat je povinné.

 7 dní před a po kurzu:

 • Vyloučit konzumaci alkoholu a kouření cigaret
 • Přejděte na veganskou stravu a dodržujte klidový režim (žádná hudba, videa, knihy, intimní vztahy).

Během kurzu:

 • Dodržování vnitřního klidu a ticha, denního režimu a veganské stravy.
 • Telefony, notebooky a další pomůcky je třeba odevzdat vedoucímu kurzu.
 • Dodržování denního režimu

 Zpětná vazba od účastníků

"Skutečně jsem vytvořil dialog a spojení s Bohem, a na okamžik jsem pocítil, že jsem s ním jedno. Zdá se mi, že stále jsem to já, ale něco hluboko uvnitř se změnilo."

"V mém životě jsem hodně trpěl depresí... Studoval jsem Transcendentální meditaci... Účastnil jsem se více než 130 ceremonií s Ayahuascou... Těchto 10 dní mi přineslo více změn než 10 let."

"Po 13 letech jsem se opět setkal se svojí matkou... Moje srdce se začalo otevírat a dostal jsem vizi, kam mám jít, kým mám být... Změnil jsem se... Cítím se živý... Nevěděl jsem, že to může být tak ohromující."

"Skutečě ten stres, který jsem měla mnoho let, prostě odpadl. Už necítím tu bolest. Ano, odešlo to... Opravdu jsem pocítila svět. Byl štědrý. Byl opravdový. Poprvé v životě jsem pocítila něco podobného."

"Změnil se mi život... Když to neustálé kecaní dokola přestalo, objevila se úplně nová realita, vycházející za hranice matrice... Opravdu jsem pocítila nekonečný prostor toho, kým jsem. Jen čistá láska, která tě přijímá takového, jaký jsi."

"Otevřelo to mé oči a mou mysl tak, jak jsem neočekával... Mé pochopení spočívalo v tom, že jsem v sobě nosil pocit nedůstojnosti, který byl jako velmi tlustá zeď nebo plášť mezi mnou a světem, které  jsem sám vytvořil. Teď jsem to uviděl."

Отзывы участников

Ксения Михайлова

«Не было ни минуты что бы я подумала нафиг оно было нужно.»

Стас Силицкий

«Все поменялось, поменялось восприятие жизни, красками все, мир сочный, свежий…»

Жанна Шевцова

«Я мечтала окунуться в мир ощущений. Я получила то, что хотела.»

Норберт Масальский

«Ощущение тревоги постоянно звенело в ушах…»

Často kladené otázky

Bude pro mě kurz užitečný, pokud jsem předtím nic nepraktikoval?

Ano, kurz bude účinný a užitečný, i když jste předtím nic nepraktikoval. Před samotným kurzem obdržíte přípravu v podobě krátkého online kurzu, osobního vedení od mentora a 2-3 webinářů. Budete tedy mít základní přípravu, kterou potřebujete. 

A co víc - může to být dokonce dobře, pokud nemáte žádné zkušenosti s praktikami a duchovními naukami. Místo toho, abyste se srovnával s minulými koncepty, otevřeně přijmete metodiku takovou jaká je, a budete ji moci stoprocentně využít.

© 2023 All data on the site is for informational purposes. All rights reserved.